Aplikace povrchových úprav na ruční nástroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou materiálů používaných k výrobě ručních nástrojů a nářadí. Teoretická část je soustředěna na nástrojové oceli, jejich mechanické a technologické vlastnosti a jejich tepelné zpracování. Dále jsou zde přehledně rozděleny a popsány moderní povrchové úpravy používané v současnosti. Následující část je zaměřena na moderní technologie povrchových úprav aplikovaných na ruční nástroje. Praktická část je zaměřena především na technologie výroby bitů firmy Wera Werk s.r.o., která se zabývá výrobou a odbytem ručního utahovacího nářadí, jako jsou šroubováky, úhlové klíče, zástrčné klíče, bity a momentové nářadí. Pozornost je věnována také moderním technologiím povrchových úprav, např. na bázi zinečnatého fosfátu, niklu, nikl-zlato a nikl-diamant-zlato, používaných na tyto nástroje a problematice lakování. Ke studiu byly využity metody světelné mikroskopie, měření tvrdosti dle Vickerse a Brinella a rastrovací elektronové mikroskopie vybavené energiově disperzní chemickou mikroanalýzou.
Bachelor's thesis deals with problems of materials, which are used to production of hand tools and implements. The theoretical part is focused on tool steels, their mechanical and technological characteristics and to their heat processing. Below there are well-arranged and described surface modification, which are applied to materials nowadays. The next part is focused on modern technology of surface modification, which are applied to hand tools. The research is mainly focused on technology of production of bits by company Wera Werk Ltd, which is deal with production and distribution of hand tightening tools, such as screwdrivers, angular keys, plug keys, bits and torque tools. Attention is also paid to technology of surface modification, e.g. based on zinc phosphate, nickel, nickel-gold and nickel-diamond-gold, used for these tools and to problems of painting. To elements interaction study light microscopy, the hardness measurement by Vickers and Brinell and scanning electron microscopy equipped by energy dispersive microanalyses.
Description
Citation
VRASPÍROVÁ, E. Aplikace povrchových úprav na ruční nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Chlup, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO