Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této diplomové práce je vypracovat ocenění vybraného podniku pro účely jeho vedení. Práce je rozdělena do dvou tematických okruhů. První literární část obsahuje teoretický základ pro oceňování podniků. Obsahuje metodické postupy strategické, finanční analýzy a analýzu generátorů hodnoty. Praktická část aplikuje teoretické metody při ocenění konkrétního podniku. Výsledná hodnota podniku je stanovena pomocí vybraných výnosových metod DCF entity a EVA.
The objective of this diploma thesis is valuation of the chosen company for managerial purposes of the company. This thesis consists of two parts. The first part contains of the theoretical basis for valuation companies. It contains methodical procedures of strategic analysis, financial analysis and analysis of value drivers. The practical part is focused on application of theoretical methods for valuation of a concrete company. The final value of the company is devised by using selected yield methods DCF entity and EVA.
Description
Citation
VALESKÝ, M. Ocenění společnosti s r.o. JV DÝHY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
European Business and Finance
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-09-19
Defence
Ing. Robert Zich: How did you define weights in the GE matrix? Prof. Vojtěch Koráb: Is there any connection between your proposals and results of your analyses?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO