Sběrnice PCI express modul logického analyzátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je implementace jednoduchého logického analyzátoru do hradlového pole připojeného k sběrnici PCI-Express. Dále jsou vytvořeny moduly čtyř čítačů pro generování testovacích dat. V práci je popisán princip funkce logického analyzátoru. Je také rozebrána vývojová vývojová karta Spartan-3 PCI Express Starter Kit a architektura hradlových polí Xilinx Spartan-3. Uvedeny jsou jednotlivé kroky vývoje součástí logického analyzátoru.
The goal of this bachelor's thesis is to implement simple FPGA-based logic analyzer connected to PCI-Express bus. Furthermore four counters are implemented to generate testing dataset. This thesis describes a fundamental priciple and use of logic analyzer. An overview of Spartan-3 PCI Express Starter Kit development board and Xilinx Spartan-3 field-programmable gate array anrchitecture is given. Stages of logic analyzer development are detailed as well.
Description
Citation
JUŘÍK, T. Sběrnice PCI express modul logického analyzátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci a úspěšně zodpověděl položené dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO