Průmyslová vjezdová vrata

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení pro průmyslovou vjezdovou bránu a kontrolní výpočty pro zvolený pohon a rám brány. Práce obsahuje výpočet pro návrh pohonu, pevnostní výpočty a celkovou výkresovou dokumentaci.
This thesis proposes an overall constructing solution of an industrial entrance gate and controlling calculations for the chosen drive and frame of the gate. The thesis includes a calculation for the proposal of drive, strong calculation and complete drawing documentation.
Description
Citation
HROZEK, P. Průmyslová vjezdová vrata [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO