Moderní turbovrtulové motory pro letouny do vzletové hmotnosti 5700kg

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje databázi dostupných turbovrtulových motorů s výkonem do 2000 kW pro letadla se vzletovou hmotností do 5700 kg. Stručně jsou zde uvedeny základní informace k turbovrtulovým motorům. Hlavní část obsahuje přehled vybraných motorů a jejich vzájemné porovnání v podobě tabulek i grafů. Na závěr jsou stručně zmíněny odhady do budoucna.
This bachelor’s thesis contains a database of available turboprop engines with power up to 2000 kW for aircraft with take-off weight of up to 5700 kg. It briefly mentions basic information about turboprop engines. The main part contains an overwiev of chosen engines and their comparison in the form of tables and graphs. Furute predictions are briefly mentioned in the ending.
Description
Citation
KOŠAŘ, M. Moderní turbovrtulové motory pro letouny do vzletové hmotnosti 5700kg [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Kujal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO