Analýza podmínek kabotáže v silniční nákladní dopravě ve vybraném státě EU

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Předkládaná práce popisuje úpravu podmínek pro výkon kabotáže v silniční nákladní dopravě, a to v zohlednění současného i minulého vývoje na úrovni EU i dopravní politice EU zakotvené v primárním právu. Současné změny na poli právní úpravy kabotáže jsou dobrým předpokladem pro další rozvoj těchto přeprav. Problematika provádění kabotáže se tak rozpadá do tří problémových okruhů, kdy jeden představuje samotná unijní unifikovaná úprava kabotáže a přesně stanovené podmínky pro její provádění, druhý obsahuje otázky společné pro celé území EU, jako je například úprava placení DPH, přístup na trh nebo technické podmínky provozu vozidel, a třetí okruh zahrnuje úpravy, které jsou v každém státě EU odlišné, jako jsou například mýtné systémy. Provádění kabotážních přeprav je tak třeba uzpůsobit všem těmto podmínkám, což má přímý vliv i na ekonomické pozadí poskytované služby.
The thesis describes conditions for carrying out cabotage in road freight transport, in comparison to current and past development at the EU level, and in transport policy of the EU described in the primary law. The most current changes at the field of cabotage are a good precondition for the future growth of this type of transport. The issue of cabotage could be described in three groups of topics, the first being the unified EU regulations of cabotage and conditions set for carrying out cabotage, the second concerns topics, that are similar in every EU country due to harmonization of national law, for example the payment of VAT, admission to the occupancy of road haulier or technical conditions for vehicles. The third group deals with matters that are different in every EU country, e.g. toll systems. Carrying out cabotage is therefore to be adjusted to all aforesaid conditions, which have a direct influence to the economical background of cabotage transports.
Description
Citation
VEČEŘA, P. Analýza podmínek kabotáže v silniční nákladní dopravě ve vybraném státě EU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO