Měření rychlosti a polohy objektů optickými a elektromagnetickými metodami

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce srovnává a popisuje vlastnosti optických a elektromagnetických metod pro měření rychlosti předmětů. Tyto metody se využívají v balistické laboratoři společnosti PROTOTYPA, a.s. Pro komplexnější náhled na problematiku jsou zmíněny i metody, kterými se společnost PROTOTYPA a.s. přímo nezabývá. Experimentální část práce se týká měření a vyhodnocování magnetických polí různých přípravků. Je navržena metoda a přípravek k vyhodnocování vazeb mezi letícím objektem a snímačem.
The project compares and describes the characteristics of optical and electromagnetic methods, used for measuring the object’s velocity. Some of these are used at the ballistic laboratory of PROTOTYPA, a.s. company. The rest is mentioned in order to increase the range of the project and are not engaged by the company. The practical part involves measuring and processing the magnetic fields of various appliances. There is a method and appliance designed to process the link between flying object and sensor.
Description
Citation
DVOŘÁK, Z. Měření rychlosti a polohy objektů optickými a elektromagnetickými metodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO