Klasifikace typu digitální modulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tématem diplomové práce je klasifikace typu digitální modulace. Zájem o klasifikaci typu modulace v posledních letech vzrostl. Plní řadu možných úloh v civilním i armádním sektoru, používá se pro kontrolu signálů, identifikaci rušení, monitorování spektra a podobná uplatnění. Klasifikace typu modulace je důležitý mezikrok mezi detekcí signálu a její úspěšnou demodulací. Jsou známy statistické metody klasifikace založené na rozdílných vlastnostech přijímaného signálu. Tyto metody jsou odvozeny ze spojitého signálu, ale mohou být použity i pro vzorkovaný signál.
The aim of master’s thesis is a classification of digital modulation type. The interest in modulation classification has been growing for last years. It has several possible roles in both civilian and military applications such as spectrum sensing, signal confirmation, interference identification, monitoring and so on. Modulation classification is an intermediate step between signal detection and successful demodulation. Therefore the known methods are based on different statistics obtained from received signals. These statistics can be derived from continuous time signals and they hold for sampled signals.
Description
Citation
BALADA, R. Klasifikace typu digitální modulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (předseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO