Hybridní akumulační systém využívající vodíkové technologie ve spojení s FV elektrárnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The article deals with the design of a hybrid hydrogen storage system to be linked with a real photovoltaic (PV) power plant with the installed capacity of 40 kWp. The output of this PV plant is run via the transformer 0.4/22 kV into the power grid. The purpose of designed system is to ensure storage of excess electricity produced by the PV plant during sunny days and its subsequent supply into the power grid in evening hours to keep the resultant electricity supply during the day as constant as possible. The primary storage fluid is the gaseous hydrogen generated by water electrolysis. The system is supplemented by Li-ion batteries for coverage of short-term drops of electrical power from the PV plant. These batteries are necessary to maintain continuous operation of the hydrogen technology. The design of hybrid system also contains the calculation of energy efficiency of its crucial components.
Článek se zabývá návrhem hybridního vodíkového akumulačního systému pro spojení s reálnou fotovoltaickou (FV) elektrárnou o instalovaném výkonu 40 kWp, jejíž výkon je vyveden přes transformátor 0.4/22 kV do elektrické distribuční sítě. Úkolem navrhovaného systému je akumulace přebytečné elektrické energie, vyráběné FV elektrárnou v průběhu slunečných dní, a její následná dodávka do sítě vždy ve večerních hodinách tak, aby tato výsledná dodávka elektřiny byla v průběhu dne pokud možno konstantní. Primárním akumulačním médiem je zde elektrolýzou vyráběný vodík. Pro pokrytí krátkodobých poklesů výkonu FV elektrárny je systém doplněn o Li-ion baterie, jež jsou nezbytné pro kontinuální provoz vodíkového zařízení. Nedílnou součástí návrhu systému je určení energetické účinnosti jeho stěžejních komponent.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 6, s. 169-174. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO