Odstranění stimulačních hrotů ze signálu elektrokardiografu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-12-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Ventricular dyssynchrony is a common cause of heart failure. Dyssynchrony can be eliminated using biventricular pacing. Analysis of ultra-high-frequency components in the band 500-2000 Hz allows to evaluate changes dyssynchrony due to stimulation and optimize the pacing parameters. The influence of pacing spikes is necessary to remove for this analysis. The influence of pacing spikes is in the analyzed frequency domain significantly higher than the influence of the electrical activity of the heart. The aim of this article is to present a new algorithm for removing pacing spikes, which enables the analysis of high frequency components in patients with biventricular pacemaker. A total of 8 different methods were tested on 46 records (15 minutes, 5 kHz, 24 bit). The paper discusses the properties of each method and indicates which of the proposed algorithms is best suited for the elimination of pacing artifacts.
Komorová dyssynchronie je častou příčinou srdečního selhání. Dyssynchronii lze účinně eliminovat pomocí biventrikulární kardiostimulace. Analýza ultra-vysokofrekvenčních složek v pásmu 500–2000 Hz umožňuje hodnotit změny dyssynchronie při stimulaci a optimalizovat stimulační parametry. K takové analýze je ovšem nutné odstranit vliv stimulačních hrotů, který je ve zkoumané frekvenční oblasti výrazně vyšší než vlastní elektrická aktivita srdce. Cílem článku je představit nový algoritmus pro odstranění stimulačních hrotů, který umožňuje analýzu vysokofrekvenčních složek u pacientů s biventrikulárním kardiostimulátorem. Celkem bylo testováno 8 různých metod na 46 záznamech (15 minut, 5 kHz, 24 bitů). Článek diskutuje vlastnosti jednotlivých metod a ukazuje, který z navržených algoritmů je nejvhodnější pro eliminaci stimulačních artefaktů.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 6, s. 160-168. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO