Identifikace anomálií v datové komunikaci pomocí entropie

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
This article discusses the use of entropy for identifying anomalies in data communication. At testing the attention is focused on the comparison of three types of entropy (Shannon entropy, Rényi entropy, Tsallis entropy) and select the most appropriate one for identification  of anomalous traffic. In the article the reader will find a classification of normal data traffic from recorded network traffic, using the above-mentioned entropies and determination of the suitable adjustable parameter for Rényi entropy and Tsallis entropy. Next in this article are the entropies used for the identification of anomalous traffic caused by the DoS attack.
Tento článek pojednává o využití entropie pro identifikaci anomálií v datové komunikaci. Pozornost při testování je zaměřena na porovnání tří typů entropií (Shannonova entropie, Rényiho entropie, Tsallisova entropie) a výběr nejvhodnější pro identifikaci anomálního provozu. Čtenář v článku nalezne klasifikaci běžného datového provozu ze zaznamenané síťové komunikace pomocí výše uvedených entropií a stanovení vhodného nastavitelného parametru u Rényiho a Tsallisovy entropie. Dále jsou v tomto článku entropie použity pro identifikaci anomálního provozu způsobeného DoS útokem.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 4, s. 119-123. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO