Komparace statistické kredibility reprezentanta průměrné rychlosti konvergence protokolu push-sum

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
This article discusses distributed stochastic algorithm push-sum protocol. The authors examine the effect of the repetition of experiments on representative statistical credibility convergence speed. They did so by comparing the variation of scattering averages speeds obtained from individual running. In this article we will be compared with the results of calculations weakly interconnected networks represented by line-connected nodes and highly interconnected network of nodes represented by full link.
Tento článek pojednává o stochastickém distribuovaném algoritmu push-sum protokol. Autoři článku zkoumají vliv počtu opakování experimentů na statistickou kredibilitu reprezentanta rychlosti konvergence. Učinili tak porovnáním variačního rozptylu průměrů rychlostí získaných z jednotlivých průběhů. V tomto článku budou porovnány výsledky výpočtů silně propojené sítě reprezentované plným spojením uzlů a slabě propojené sítě reprezentované linkovým spojením.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 4, s. 100-103. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO