Nové možnosti měření v datových sítích pomocí softwarových nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-06-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The paper presents new ways of measuring the transmission rate in data networks by means of software tools created by the Department of Telecommunications FEI STU in Bratislava. The software tool was created in C ++ using Microsoft Visual Studio software and allows you to define the parameters for measuring therefore the user can customize the measurement. The final part of the paper compares results measured by designed software tool to other software tools - Iperf, IxChariot and LanBench.
Predmetom príspevku sú nové možnosti merania prenosovej rýchlosti v dátových sieťach pomocou softvérového nástroja, vytvoreného na Ústave telekomunikácií FEI STU v Bratislave. Softvérový nástroj bol vytvorený v jazyku C++ pomocou softvéru Microsoft Visual Studio a umožňuje definovať aj parametre merania, čím si užívateľ dokáže meranie prispôsobiť svojim potrebám. V závere príspevku sú porovnané výsledky namerané navrhnutým softvérovým nástrojom s inými softvérovými nastrojmi - Iperf, IxChariot a LanBench.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 3, s. 91-99. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO