Autentizace IoT zařízení protokolem OAuth2 nebo HTTP(S) pro ukládání Big Data přes REST API

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-12-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Currently, the importance of IoT applications in the market is rapidly growing. Depending on this, the importance of proper storage of IoT applications increases, where it is advisable to send data to the server or to receive instructions from it. It is therefore advisable to deal with Big Data and IoT device server authentication, so in this thesis are compared OAuth2 and HTTP(S) protocols for authentication of  IoT device.  The output of this article is a comparison of the speed of data storage when sending data as JSON or XML messages as well as the authentication method via HTTP Digest or OAuth2 protocol.
V dnešní době velmi rychle roste význam IoT aplikací na trhu. V závislosti na tom se zvyšuje význam vhodného ukládání dat z IoT aplikací, u kterých je vhodné posílat data na server popřípadě od něj dostávat instrukce. Je tedy vhodné zabývat se problematikou Big Data a také autentizací komunikace IoT zařízení se serverem, proto jsou v této práci modelovány a porovnány autentizace IoT zařízení protokoly OAuth2 nebo HTTP(S), které patří mezi základní 2 standardy pro autentizaci. Výstupem článku je srovnání rychlosti uložení dat při zasílání zpráv ve formátu JSON nebo XML a rovněž při způsobu autentizace přes HTTP Digest nebo OAuth2.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2017, vol. 19, č. 6, s. 186-192. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2017 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO