Bezpečnost používania vysielačov iBeacon

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-10-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The article deals with the safety of using Apple's iBeacon technology standard. Take advantage of it primarily in marketing, where it enables to expand the real world interaction with online applications on mobile phones. Allows notifications to be sent to users' devices if they occur near the iBeacon transmitter. Its potential is mainly due to the wide support of mobile devices that enable it to work with this technology. In the beginning, the principle of its functioning and possible use is deciphered. There are also applications that can not be created because of the impossibility to implement authentication tools directly into this protocol. But there are several ways to create additional security. Therefore, the next section addresses possible security risks and then how to eliminate them. This is a summary of current knowledge.
Práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti používania technologického štandardu iBeacon od spoločnosti Apple. Využite je primárne v marketingu, kde umožňuje rozšíriť interakciu v skutočnom svete s online aplikáciami v mobilných telefónoch. Umožňuje odosielanie notifikácií do zariadení užívateľov v prípade, ak sa vyskytnú v blízkosti iBeacon vysielača. Jeho potenciál je hlavne vďaka širokej podpore mobilných zariadení, ktoré umožňujú s touto technológiou pracovať. V úvode je rozobraný princíp jej fungovania a možného použitia. Existujú aj aplikácie, ktoré kvôli nemožnosti implementovať autentizačné nástroje priamo do tohto protokolu, nemôžu vzniknúť. Existuje ale niekoľko spôsobov, ako vytvoriť dodatočné zabezpečenie. Preto sa ďalšia časť venuje možným bezpečnostným rizikám a následne spôsobom, ako ich eliminovať. Ide o súhrn aktuálnych znalostí.
Práca sa zaoberá problematikou bezpečnosti používania technologického štandardu iBeacon od spoločnosti Apple. Využite je primárne v marketingu, kde umožňuje rozšíriť interakciu v skutočnom svete s online aplikáciami v mobilných telefónoch. Umožňuje odosielanie notifikácií do zariadení užívateľov v prípade, ak sa vyskytnú v blízkosti iBeacon vysielača. Jeho potenciál je hlavne vďaka širokej podpore mobilných zariadení, ktoré umožňujú s touto technológiou pracovať. V úvode je rozobraný princíp jej fungovania a možného použitia. Existujú aj aplikácie, ktoré kvôli nemožnosti implementovať autentizačné nástroje priamo do tohto protokolu, nemôžu vzniknúť. Existuje ale niekoľko spôsobov, ako vytvoriť dodatočné zabezpečenie. Preto sa ďalšia časť venuje možným bezpečnostným rizikám a následne spôsobom, ako ich eliminovať. Ide o súhrn aktuálnych znalostí.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2017, vol. 19, č. 5, s. 149-152. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2017 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO