Automatická detekce začátků svalové aktivity ke stanovení doby svalové odezvy řidiče

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-06-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Driver’s reaction time is the main characteristic of driver’s behavior in the real traffic. Reaction time might be separated into several components. One of these components, muscle response time, reflects about the nature and duration of the terminal phase of reaction time, i.e. releasing the accelerator pedal and depressing the brake pedal. To define muscle response time the accurate determining of muscle activity onset is needed. The aim of this article is to introduce two methods of automatic detection to determine the onset of muscle activity. Altogether, 13 drivers and three types of riding situations were tested during 40 minutes-long ride in the real traffic conditions. The obtained results of manual detection of muscle activity onset formed by expert and results obtained from automatic detections of muscle activity onset were compared and it was discussed which automatic detection method is appropriate to detect muscle activity onsets.
Reakční doba řidiče je důležitou charakteristikou chování řidiče osobního vozidla v běžném dopravním provozu. Reakční dobu řidiče lze dále separovat na několik složek, z nichž doba svalové odezvy řidiče poměrně přesně vypovídá o charakteru a délce trvání konečné fáze reakční doby, tj. uvolnění plynového a sešlápnutí brzdové pedálu. Ke stanovení doby svalové odezvy řidiče je nutné co nejpřesněji určit její počátek. Cílem tohoto článku je představit dvě metody automatické detekce ke stanovení počátků svalové aktivity. Celkem bylo testováno 13 řidičů během cca 40 minutových jízd v reálném městském provozu a 3 typy jízdních situací, na které musel řidič osobního vozidla během jízdy reagovat. Článek diskutuje výsledky dosažené manuální detekcí počátků svalové aktivity expertem a výsledky dosažené automatickou detekcí a ukazuje, zda jsou vybrané a navržené metody automatické detekce vhodné k využití doby svalové odezvy jako součásti celkové reakční doby řidiče osobního vozidla.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2017, vol. 19, č. 3, s. 97-103. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2017 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO