Bezpečnostní testování aktivních prvků PON sítě

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-10-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Článek poskytuje přehled o provedeném testování kybernetické bezpečnosti vybraných síťových zařízení pasivních optických sítí v rámci projektu podporovaného Ministerstvem vnitra ČR. Testy jsou z větší části provedeny s využitím virtuální linuxové distribuce Kali. Cílem je ověřit zranitelnost a odolnost vůči zvoleným útokům na koncové a centrální prvky pasivní optické sítě použitých v testovaném polygonu. První část se věnuje obecnému přehledu testovaných zařízení a topologii zapojení, další část článku se zabývá aktivním a pasivním hledání bezpečnostních chyb a následnému testování průniku. Poslední část článku shrnuje dosažené výsledky.
This article provides an overview of cyber security testing performed on selected network devices of passive optical networks within a project supported by the Ministry of the Interior of the Czech Republic. The tests are mostly done using the Kali Virtual Linux distribution. The objective is to verify the vulnerability and resilience against the selected attacks on the terminal and central passive optical network elements used in the tested polygon. The first part deals with the general overview of the tested devices and the connection topology, the next part of the article deals with the active and passive search for security faults and subsequent testing of penetration. The last part summarizes the results.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2018, vol. 20, č. 5, s. 128-132. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2018 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO