Analýza současného stavu MEMS senzorů, návrh a realizace vlastního řešení

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-04-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Článek pojednává o postupu výzkumu a vý- voje MEMS1 senzorů a nové širokopásmové technologie UWB2 pro vývoj nového geolokačního systému pro oblast sportovní analýzy. Lokační systém byl vyvíjen přímo pro míčové sporty jako je futsal, házená, basketbal atp., tedy sporty, které se hrají převážně ve vnitřním prostředí. Díky absenci GPS3 signálu a častým překryvům hráčů na hřišti jsme zvolili pro přesnou lokaci hráčů na hřišti novou širokopásmovou technologii UWB, kterou podpořily data z MEMS senzorů.
The article deals with research and development of MEMS sensors as well as new UWB wide-band technology for development of a novel geo-location system applied in the field of sport analysis. The localization system was developed directly for so called ball sports such as football, handball, basketball, etc., i. e. for sports that are being played mostly inside. Due to the lack of GPS signals and frequent player-overlaps occurring on the playing field, novel UWB technology and data from MEMS sensors have been used for precise localization.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2018, vol. 20, č. 2, s. 58-62. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2018 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO