Bezpečnostní systém pro automatizovanou správu a monitoring ochranného vybavení

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-04-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Článek je zaměřen na popis a bezpečnostní analýzu inovativního systému kombinujícího bezpečnostní (security) a ochranné (safety) funkce při řízení přístupu do rizikových prostor, jakými mohou být výrobní haly těžkého průmyslu, chemického průmyslu či místa s jiným zvýšeným rizikem práce. Článek je zaměřen na architekturu propojení bezpečnostních a ochranných funkcí a zejména využití moderních metod kryptografie. Součástí článku je podrobná bezpečnostní analýza celého systému, která popisuje jak návrh, tak skutečnou implementaci systému. Závěr článku je věnován doporučením pro zvýšení bezpečnosti budoucích systémů tohoto typu.
The article focuses on the description and the security analysis of innovative system which combines security and safety functions in risk area access control systems, such as production areas of heavy industry, chemical industry, or areas with other high risk of work. The article describes the architecture of security and safety functions interconnection and security of used cryptographic methods. Moreover, detailed security analysis of the entire system is also included with the description of both the design and real implementation of the system. The conclusion is devoted to recommendations on how to increase the security of similar types of systems.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2020, vol. 22, č. 2, s. 14149. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2020 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO