Bezkontaktní mikropočítačová karta jako skrýš pro geokešing

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-06-30
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
V článku je posuzována možnost použít bezkontaktní mikropočítačovou kartu jako skrýš pro geokešing. Geokešing je rekreační venkovní aktivita, jejíž účastníci hledají na základě zeměpisných souřadnic skryté krabičky neboli skrýše. Nevýhodami stávajícího stavu je možnost účastníků podvádět a potřeba údržby skrýší. A pak zde ještě existuje problém, kdy nepoučená veřejnost při náhodném objevu skrýše ji interpretuje jako nástražné výbušné zařízení. V článku je navržen koncept možného řešení výše uvedených problémů a to cestou náhrady krabiček běžnými bezdrátovými mikropočítačovými kartami. Rovněž je zde navržena potřebná infrastruktura a i kryptografický protokol potřebný pro bezpečnou komunikaci mezi smartfonem účastníka a skrýší.
The article considers the possibility of using a contactless smart card as a cache for geocaching. Geocaching is a recreational outdoor activity in which participants search for caches based on geographical coordinates. The disadvantages of the current situation are the possibility for the participants to cheat and the need to mainten of caches. And then also there is the problem when an uninformed public interpret caches as dangerous or explosive devices. The article proposes a concept of a possible solution to the above problems by replacing the caches with common wireless smart cards. The necessary infrastructure is also designed in the article, as well as the cryptographic protocol needed for a secure communication between the participant's smartphone and the smart card.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2020, vol. 22, č. 3, s. 14149. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2020 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO