Návrh flotily jednopilotních letadel sloužících pro aerotaxi po Evropě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť komplexný prehľad a analýzu problematiky pre podnikateľov, ktorí majú záujem vstúpiť na trh súkromnej dopravy v rámci Európy s flotilou jednopilotných lietadiel. Skúmaním posledných trendov a vývoja európskeho trhu v tomto odvetví ponúka cenné poznatky o doterajších preferenciách a môže slúžiť ako podklad pre prognózy. Štúdia zahŕňa dôkladnú analýzu trhu aktuálne vyrábaných jednopilotných lietadiel vhodných pre komerčnú prepravu po Európe. Okrem toho práca skúma súčasný dopyt po súkromnej leteckej doprave v Európe, pričom využíva prieskum trhu na identifikáciu potenciálnych príležitostí a výziev. Po zvážení finančných aspektov a analýzy fixných a variabilných nákladov táto práca navyše poskytuje podnikateľom hrubý odhad finančných investícií potrebných na začatie a udržanie ich podnikania.
The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview and analysis of the issue for entrepreneurs who are interested in starting a business in private air transport within Europe with a fleet of single-pilot aircraft. By examining the latest trends and developments in the European market in this sector, the thesis offers valuable insights into current preferences and can serve as a basis for predictions. The study includes a thorough market analysis of currently produced single-pilot airplanes suitable for commercial transport in Europe. In addition, the work examines the current demand for private air transport in Europe, using market research to identify potential opportunities and challenges. In addition, after considering financial aspects, and analysis of fixed and variable costs, this work provides entrepreneurs with a rough estimate of the financial investment required to start and maintain their business.
Description
Citation
KLAČAN, M. Návrh flotily jednopilotních letadel sloužících pro aerotaxi po Evropě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Technologie provozu letadlové a letištní techniky
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Miroslav Červenka, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Janík (člen) Ing. Jakub Jasaň (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práci. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně slovně odpověděl postupně na všech osm otázek, které oponent položil v hodnocení práce. Jako tři otázky od oponenta byly položeny otázky č. 5, 7 a 8. Na otázku č. 5 student prezentoval samostatně vypracovanou odpověď na tabuli. Následně také promítl odpověď na otázku 7 ohledně ročního náletu flotily, aby projekt nebyl finančně ztrátový. Taktéž na otázku 8, která se zabývá započítání fixních nákladů. Student průběžně odpovídal i na další otázky přítomných. Například, jak provozovatel řeší zálohu v případě méně typů letounů ve flotile. Zvolil jste letoun s jedním pístovým motorem, je tam ještě nějaké další omezení v provozu letounu v rámci obchodní přepravy? Odpověď s vyjmenováním limitu tratí byla na výborné úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO