Výroba úchytky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh technologie výroby úchytky ve společnosti FERRUM s.r.o. Slouží ke spojení podlahových roštů k nosné konstrukci. Je vyráběna z plechu z materiálu DC01 tloušťky 2 mm v sérii 3 500 ks měsíčně s následnou povrchovou úpravou ve formě žárového zinkování. Z navrhovaných možností výroby byla zvolena technologie stříhání a ohýbání v postupovém sdruženém nástroji. Výroba proběhne ve čtyřech krocích, v prvním se obstřihne vnější obrys, během druhého dojde k ohybu krátkých ramen, ve třetím je vystřihnut otvor pro šroub, v posledním je vytvořen ohyb dlouhého ramene a dílec je oddělen od zbytku polotovaru. Návrh nástroje byl vypracován s ohledem na výrobní možnosti obráběcího centra společnosti. Jsou jimi soustružení, frézování, vrtání a broušení. K výrobě je zapotřebí tvářecí síla 387 kN a bude probíhat na výstředníkovém stroji LEN 63 C, nacházejícím se ve strojovém parku společnosti.
The thesis presents a proposal for the production technology of the clamp in the company FERRUM s.r.o. It is used to connect floor grates to the supporting structure. It is manufactured from 2 mm thick DC01 sheet metal in a series of 3,500 pieces per month with subsequent surface treatment in the form of hot-dip galvanizing. From the proposed production possibilities, the technology of shearing and bending in a combined tool was chosen. Production takes place in four steps, in the first the outer contour is trimmed, in the second the short arms are bent, in the third the hole for the screw is cut, in the last the long arm is bent, and the part is separated from the rest of the blank. The design of the tool has been developed considering the production capabilities of the company's machining centre. These include turning, milling, drilling and grinding. The production requires a forming force of 387 kN and will be carried out on a LEN 63 C eccentric press located in the company's machine park.
Description
Citation
SVOBODA, P. Výroba úchytky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: Uvažoval jste o jiném způsobu zinkování? (otázka byla plně zodpovězena) Jak je řešena obsluha stroje během výroby? (otázka byla plně zodpovězena) Vytlačují se výlisky novým pásem plechu? (otázka byla plně zodpovězena) Je nástroj označen z hlediska BOZP? (otázka byla plně zodpovězena) Vysvětlete obrázky vystřihování a děrování střižnými břity uvedené v DP? (otázka byla plně zodpovězena) Nemáte obavu, že bude ohybník v nástroji nestabilní? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO