Konstrukce elektrického velomobilu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh elektrického velomobilu, přesněji jeho přední nápravy a karoserie, jako jedné z možných alternativ k automobilům do měst. Nejprve je zde proveden rešeršní rozbor dostupných elektrických velomobilů. V dalším kroku, kterým je návrh vlastního elektrického velomobilu, jsou určeny parametry a vlastnosti vozidla. Z těch dále vychází samotný návrh přední nápravy. Je zde proveden návrh a optimalizace geometrie zavěšení, výpočet odpružení, návrh řízení a jejich konstrukční řešení. Na závěr je proveden návrh karoserie.
The aim of this diploma thesis is the design of an electric velomobile, more precisely its front axle and bodywork, as one of the possible alternatives to cars for cities. First, a research analysis of the available electric velomobiles is carried out. In the next step, which is the design of the electric velomobile itself, the parameters and characteristics of the vehicle are determined. The design of the front axle is based on these. The design and optimization of the suspension geometry, its calculation, steering, and their construction design solutions are carried out here. At the end, the design of the bodywork is made.
Description
Citation
STARÝ, O. Konstrukce elektrického velomobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Koláček Jiří, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Jak vysvětlujete zvláštní tvar kinematické charakteristiky závleku, případně poloměru rejdu? - ZODPOVĚZENO Jak byste dokázal určit dopad intenzivního šlapání na klopivý moment vozidla? Jak by bylo možné tento jev potlačit, tak aby nebyly ovlivněny vlastnosti vozidla např. při přejezdu nerovnosti? - ZODPOVĚZENO Dokážete odhadnout odpory Vámi navrhovaného vozidla proti běžnému jízdnímu kolu? - ZODPOVĚZENO Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Odhadněte velikost klopného momentu od šlapání. – ZODPOVĚZENO Jaký je výkon použitého elektromotoru? – ZODPOVĚZENO Jaký je cenový odhad celého velomobilu? – ZODPOVĚZENO Je součástí velomobilu vícerychlostní převodovka? – ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO