Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro aplikaci pěnového těsnění

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a digitálním zprovozněním robotického systému pro nanášení pěnového těsnění. V rešeršní části této práce je popsána problematika offline programování robotů a na ni navazující digitální zprovoznění. Dále byl proveden průzkum dostupných zařízení v oblasti robotického nanášení pásového materiálu. V praktické části jsou navrženy koncepční varianty robotického pracoviště. Zvolená varianta je zkonstruována a následně digitálně zprovozněna pomocí softwaru Tecnomatix Process Simulate, TIA Portal a Robot Studio.
This diploma thesis focuses on the design and digital commissioning of a robotic system for foam sealing application. The research review section of this thesis describes the issues of offline robot programming and the subsequent digital commissioning. Additionally, a survey of available equipment in the field of robotic application of tape material was carried out. In the practical part, conceptual designs of the robotic workstation were proposed. The chosen design variant was constructed and subsequently digitally commissioned using Tecnomatix Process Simulate, TIA Portal and Robot Studio software.
Description
Citation
KRACÍK, L. Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro aplikaci pěnového těsnění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vlček (člen) Ing. Radek Vlček (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student prezentuje svoji práci a prezentace obsahovala tyto body: Cíle práce, Ventilační potrubí, Návrhové varianty, Konstrukce vybrané varianty, Digitální zprovoznění a Závěr. Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázky oponenta. Zkušební komise se k práci ptá: Na zakládání dílu do robotické buňky. Na proces nalepování pěny na potrubí a možnou senzorika. Na napínací systém a jeho fungování. Na motivaci pro vypracování dané práce. Jakým způsobem je ovlivněna reprodukovatelnost? Jak bylo vybrané dané řešení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO