Přepočet sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro nenávrhové podmínky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem práce je popsat provozní vlastnosti sekundárního a terciárního okruhu jaderné elektrárny Dukovany pro nenávrhové výkonové stavy a zhodnotit jejich vliv na jednotlivé komponenty. Teoretický rozbor je podložen simulací chování systému s použitím výpočtového programu EES.
The aim of this thesis is to describe the operational characteristics of the secondary and tertiary circuit of the Dukovany nuclear power plant for non-design power states and to evaluate their impact on individual components. The theoretical analysis is supported by simulation of the system's behavior using the EES computational program.
Description
Citation
OULEHLA, J. Přepočet sekundárního okruhu jaderné elektrárny pro nenávrhové podmínky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) Ing. Pavel Milčák (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: 1) Teplosměnné plochy u regeneračních výměníku – Zodpovězeno; Graf v závislosti jak se mění průtoky - Zodpovězeno; 2) Tlak v místě odběru? - Zodpovězeno; 3) Účinnost v závislosti na výkonu - vliv ztrát - Zodpovězeno;
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO