Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro manipulaci kostrami asynchronních motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zaměření diplomové práce se týká virtuálního zprovoznění pracoviště pro obrábění koster asynchronních elektromotorů. Součástí je základní popis manipulace a parametrů pro její automatizaci, typů manipulačních zařízení, koncových efektorů a virtuálního zprovoznění. V druhé části je vytvořen návrh celkového pracoviště skládající se z návrhu konstrukce koncového efektoru, vytvoření layoutu pracoviště a následného virtuálního zprovoznění.
The focus of the diploma thesis concerns the virtual commissioning of the workplace for machining the skeletons of asynchronous electric motors. It includes a basic description of handling and parameters for its automation, types of handling devices, end effectors and virtual commissioning. In the second part, the design of the overall workplace is created, consisting of the design of the end effector structure, creation of the workplace layout and subsequent virtual commissioning.
Description
Citation
HRALA, A. Digitální zprovoznění robotizovaného výrobního systému pro manipulaci kostrami asynchronních motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tomáš Marek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vlček (člen) Ing. Radek Vlček (člen)
Date of acceptance
2023-06-19
Defence
Student prezentuje svoji práci a prezentace obsahovala tyto body: Cíle práce, Definice úlohy, Požadavky na pracoviště, Konstrukce gripperu, Layout pracoviště, PLC a HMI a Výstupy. Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na otázky oponenta. Zkušební komise se k práci ptá: Je potřebná dotyková sonda pro zaměření kostry motoru? K čemu slouží takhle tvarové čelisti a jakým způsobem budu vyrobené? Jakým způsobem jsou chycené kostry motorů a jaké situace mohu nastat? Vysvětlete přesnost polohovaní robotu na 1 milimetr s 98%. Jakou kinematiku má 5 osé obrací centrum použito v práci, nakreslete ho a popište osy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO