Konstrukční návrh regálového zakladače SOU Orbiter

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá regálovým zakladače přepravující palety v kanálech regálu. Cílem je provést konkurenceschopný konstrukční návrh daného regálového zakladače. V práci je popsán princip funkce zakladače a technické parametry obdobných regálových zakladačů. Následně je proveden konstrukční návrh regálového zakladače, silové rozbory, kinematický rozbor zvedacího mechanismu a pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů. Součásti této diplomové práce je také výkresová dokumentace.
This thesis deals with rack stackers transporting pallets in rack channels. The goal is to make a competitive construction design of the given rack stacker. The thesis describes the principle of stacker function and the technical parameters of similar rack stackers. Subsequently, the structural design of the rack stacker, force analysis, kinematic analysis of the lifting mechanism and strength control of selected structural nodes are carried out. The drawing documentation is also a part of this diploma thesis.
Description
Citation
TĚŠICKÝ, P. Konstrukční návrh regálového zakladače SOU Orbiter [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Antonín Šťastný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Uvažované meyní stavy v pevnostních výpočtech. - Odpověděl 2) Řešil jste příčení zakladače? - Odpověděl 3) Jaký je převod pák zdvihového mechanismu? - Odpověděl 4) Způsob zvedání na zeslabených paletách? - Odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO