Millerův cyklus v nestacionárních režimech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje posouzení vlivu parametrů přestavení vačkových hřídelů, regulace hodnoty součinitele přebytku vzduchu lambda, dodávky paliva a předstihu zážehu na průběh točivého momentu motoru a odezvu turbodmychadla při nestacionárním ději akcelerace zatíženého motoru. Model zkoumaného zážehového motoru VW 1.5 TSI EVO 110 kW s Millerovým cyklem byl vytvořen v programu GT-Suite a následně byl použit pro simulaci přechodového režimu akcelerace zatíženého motoru a vyhodnocení vlivu zmíněných parametrů. Pro simulovaný režim byl dále porovnán vliv způsobu regulace turbodmychadla pomocí obtokového ventilu a pomocí variabilní geometrie lopatek turbíny.
This diploma thesis deals with the assessment of the influence of valve timing, regulation of the lambda coefficient, fuel delivery and ignition advance on the course of the engine torque and the response of the turbocharger during a transient acceleration event of a loaded engine. The model of the investigated VW 1.5 TSI EVO 110 kW gasoline engine with the Miller cycle was created in the GT-Suite program and was used to simulate the transient acceleration event of the loaded engine and evaluate the influence of the mentioned parameters. For the simulated transient, the influence of the turbocharger regulation method was compared, using the wastegate and the variable nozzle turbine.
Description
Citation
ŠVANIGOVÁ, L. Millerův cyklus v nestacionárních režimech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Bauer Tomáš, Ing. (člen) Machač Jakub, Ing. (člen) Šopík Lukáš, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Studentka seznámila zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídala následující otázky oponenta: 1) Proč byl nestacionární děj simulován pomocí předepsané změny otáček místo požadavku na točivý moment v čase? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 2) Jaké byly vstupní hodnoty pro kalibraci modelu a proč je zkalibrována jen oblast plného zatížení? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 3) Vykreslete pracovní body turbodmychadla v jejich charakteristikách pro optimální nastavení sledovaných parametrů při nestacionárním ději a popište, jestli je možné úpravou turbodmychadla dosáhnout rychlejšího nástupu točivého momentu. Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: Jaká je přenositelnost výsledků do praxe? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Jaké zkoušky motorů znáte a možnosti indikace tlaku v motoru? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Jaké přechodové režimy jsou nejvíce sledovány? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO