Převodovka pro závodní automobil

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá přestavbou sériové převodovky MQ200 v šestistupňové variantě a také návrhem sekvenční pětistupňové převodovky pro kategorii závodních automobilů Rally5. Nejprve byl proveden sken převodové skříně a poté návrh vhodných převodových poměrů upravovaného stálého převodu sériové převodovky. Úprava byla směřována k použití přímého ozubení, avšak neúspěšně. Následně byla navrhnuta nová sekvenční pětistupňová převodovka využívající ozubená kola s přímým ozubením. Všechna ozubená kola byla zkontrolována dle ČSN 01 4686 a následně byla provedena pevnostní kontrola hřídelí, ložisek, drážkovaných spojů a řadících kamenů.
This master´s thesis deals with modification of the MQ200 gearbox in the six speed version, as well as the designing of a completely new five speed sequential gearbox for racing cars of the category Rally5. First a scan of the original gearbox housing was made and then a calculation of new possible final drive ratios was made. Finding a gear ratio that uses straight cut gears, and suits all given criteria was not successful. After that a completely new five speed sequential gearbox was designed. All gears are straight cut and checked by the norm ČSN 01 4686. Then a controlling calculation for the shafts, bearings, grooving and shifting stones was made.
Description
Citation
PYKAL, F. Převodovka pro závodní automobil [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Koláček Jiří, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student seznámil odbornou komisi se svojí závěrečnou prací. Následovala část, kdy student odpovídal na následující otázky oponenta: Předpokládá se použití samosvorného diferenciálu ve Vámi navrhované převodovce? Jaký vliv má na chování vozidla při jízdě tento samosvorný diferenciál? - ZODPOVĚZENO Jakým způsobem by byla prováděna pevnostní analýza převodové skříně? Jak by byly určeny zátěžné účinky? Jaké další analýzy by bylo třeba udělat ve vztahu k dimenzování skříně? – ZODPOVĚZENO Odbornou komisí byly dále položeny tyto otázky týkající se závěrečné práce: Jaké jsou silové poměry při otevřeném a uzavřeném diferenciálu? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO Jak jste navrhoval odstupňování převodových stupňů bez otáčkové charakteristiky spalovacího motoru? - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO Nakreslete otáčkovou charakteristiku spalovacího motoru. - ČÁSTEČNĚ ZODPOVĚZENO Požadujete dosažené zlepšení času na 1 kilometr zkušební trati, které uvádíte, za dostatečné zlepšení převodovky? - ZODPOVĚZENO Jaký materiál je použit pro výrobu ozubených kol? - ZODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO