Výroba součásti "Kryt"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce předkládá návrh technologie výroby součásti sloužící jako kryt ventilátoru vodního čerpadla. Na základě literární studie je pro díl zvolen jako materiál polypropylen a technologie výroby vstřikování plastů. Z technologických výpočtů byla navržena kompletní dvojnásobná forma se studeným vtokovým systémem. Konstrukční řešení bylo ověřeno simulacemi plnění a chlazení a pro formu byl na základě vypočtených parametrů vybrán vhodný vstřikovací stroj. Na výsledném produktu byla analýzou určena možná riziková místa z pohledu vad a pro celou výrobní sérii provedeno technicko–ekonomické zhodnocení.
The thesis proposes the production design of a cover component used as a ventilator cover of a water pump. In compliance with the studied literature, the cover will be made from polypropylene using the injection moulding technology. Based on the technological calculations, it puts forward a complete double mould with a cold inlet. The design solution was verified by simulations of filling and cooling, and a suitable injection machine was selected as per the calculated parameters. Finally the thesis explores the possibility for defects and presents the technical-economic evaluation for the entire production.
Description
Citation
KRÁL, L. Výroba součásti "Kryt" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. (člen) Ing. Petra Ohnišťová, MSc. Ph.D. (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: Jak byste modifikoval kryt v případě, že by byla zvolena metoda výroby 3D tiskem? (otázka byla plně zodpovězena) Jak byste modifikoval vstřikovací formu v případě hromadné výroby? (otázka byla plně zodpovězena) Jakou teplotní odolnost má PP Mosten? (otázka byla plně zodpovězena) Jak byla volena výrobní série 300 000 ks? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO