Výroba součásti "Kryt"

but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Kunčická, Ph.D. (člen) Ing. Petra Ohnišťová, MSc. Ph.D. (člen) Ing. Barbora Kudláčová (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: Jak byste modifikoval kryt v případě, že by byla zvolena metoda výroby 3D tiskem? (otázka byla plně zodpovězena) Jak byste modifikoval vstřikovací formu v případě hromadné výroby? (otázka byla plně zodpovězena) Jakou teplotní odolnost má PP Mosten? (otázka byla plně zodpovězena) Jak byla volena výrobní série 300 000 ks? (otázka byla plně zodpovězena)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenská technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŽák, Ladislavcs
dc.contributor.authorKrál, Lukášcs
dc.contributor.refereeOhnišťová, Petracs
dc.date.accessioned2023-07-17T09:10:50Z
dc.date.available2023-07-17T09:10:50Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractPráce předkládá návrh technologie výroby součásti sloužící jako kryt ventilátoru vodního čerpadla. Na základě literární studie je pro díl zvolen jako materiál polypropylen a technologie výroby vstřikování plastů. Z technologických výpočtů byla navržena kompletní dvojnásobná forma se studeným vtokovým systémem. Konstrukční řešení bylo ověřeno simulacemi plnění a chlazení a pro formu byl na základě vypočtených parametrů vybrán vhodný vstřikovací stroj. Na výsledném produktu byla analýzou určena možná riziková místa z pohledu vad a pro celou výrobní sérii provedeno technicko–ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThe thesis proposes the production design of a cover component used as a ventilator cover of a water pump. In compliance with the studied literature, the cover will be made from polypropylene using the injection moulding technology. Based on the technological calculations, it puts forward a complete double mould with a cold inlet. The design solution was verified by simulations of filling and cooling, and a suitable injection machine was selected as per the calculated parameters. Finally the thesis explores the possibility for defects and presents the technical-economic evaluation for the entire production.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKRÁL, L. Výroba součásti "Kryt" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.cs
dc.identifier.other145720cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/213354
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkrytcs
dc.subjectpolypropylencs
dc.subjectvstřikování plastůcs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjectnávrh vstřikovací formycs
dc.subjectcoveren
dc.subjectpolypropyleneen
dc.subjectinjection mouldingen
dc.subjectinjection molden
dc.subjectinjection mold designen
dc.titleVýroba součásti "Kryt"cs
dc.title.alternativeProduction of the "Cover" componenten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-13cs
dcterms.modified2023-06-13-14:03:51cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid145720en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.07.17 11:10:50en
sync.item.modts2023.07.17 10:01:44en
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
12.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.13 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145720.html
Size:
8.62 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145720.html
Collections