Dvounápravový traktorový návěs

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce jednoúčelového návěsu s tandemovou nápravou pro převoz komoditních surovin a materiálů. Úvodní část práce se zabývá definováním legislativních požadavků a zařazením návěsu do kategorií vozidel. Následující část je věnována způsobům konstrukčního provedení jednotlivých částí návěsu. Dále je proveden průzkum trhu u návěsů s tandemovou nápravou o podobné jmenovité nosnosti jako navrhovaný návěs. Konstrukční část se věnuje návrhu návěsu s volbou kupovaných součástí návěsu. Analýza napěťových stavů metodou konečných prvků je zhotovena ze skořepinového modelu s náhradami konstrukčních uzlů pro přiblížení reálného stavu zatěžování. Součástí práce je výkresová dokumentace.
This diploma thesis deals with the design of a specialized trailer with a tandem axle for transporting commodity raw materials and materials. The introductory section of the thesis deals with defining legislative requirements and classifying the trailer into vehicle categories. The following section is dedicated to the methods of constructing individual parts of the trailer. A market survey of trailers with a tandem axle and similar nominal load capacity to the proposed trailer is conducted. The design section focuses on the trailer design with a choice of purchased trailer components. A finite element analysis of stress states is created from a shell model with replacements of structural nodes to approximate the real state of loading. The thesis also includes drawing documentation.
Description
Citation
KRAFKA, M. Dvounápravový traktorový návěs [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) prof. Štefan Čorňák, Dr. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Jakým způsobem je zabezpečeno brždění navrženého návěsu? - odpovězeno 2. MKP Analýza - tvorba konečno prvkové sítě. - odpovězeno 3. Zatěžovácí stavy a rozbor hmotnostního zatížení návěsu. Brzdový systém stroje. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO