Jízdní dynamika ATV vozidla 6x6

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu jízdní dynamiky a odpružení šestinápravových ATV vozidel, která jsou stále častěji využívána armádami pro přepravu nákladu a asistenci vojsk v různých bojových situacích. Vzhledem k unikátní konstrukci třínápravového podvozku s rovnoměrným rozvorem představuje chování vozidla v oblasti odpružení značnou obtíž. Cílem práce je sestavit multibody model vozidla pomocí softwaru MSC Adams, analyzovat jízdní vlastnosti vozidla v nerovném terénu a dalších jízdních manévrech a optimalizovat charakteristiky odpružení a tlumení jednotlivých náprav s cílem zlepšit jízdní vlastnosti vozidla. Výsledky této práce poskytnou užitečné informace pro návrh a vývoj efektivnějších a bezpečnějších řešení pro vojenské i civilní účely.
This thesis focuses on the analysis of the driving dynamics and suspension of six-axle ATVs, which are increasingly used by armies for transporting cargo and assisting troops in various combat situations. Due to the unique design of the three-axle, equal wheelbase chassis, the vehicle's suspension behavior presents a significant challenge. The objective of this work is to build a multibody vehicle model using MSC Adams software, analyze the vehicle's handling characteristics in rough terrain and other driving maneuvers, and optimize the suspension and damping characteristics of each axle to improve the vehicle's handling characteristics. The results of this work will provide useful information for the design and development of more efficient and safer solutions for military and civilian applications.
Description
Citation
JUHÁSZ, V. Jízdní dynamika ATV vozidla 6x6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Zapletal František, Ing. Ph.D. (člen) Rada Aleš, Ing. Ph.D. (člen) Uzlík Václav, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student odprezentoval práci. Student v návaznosti na to odpověděl na otázky oponenta: Pro statickou polohu tlumiče byla zvolena hodnota „zapružení“ 30%. Na základě čeho bylo usouzeno, že se jedná o optimální hodnotu? - Odpovězeno Na základě čeho byl vytvořen model zavěšení? Jaké jsou hodnoty parametrů převod tlumič/kolo respektive pružina/kolo? - Odpovězeno Pomocí jakého kritéria by bylo možné srovnávat nastavení odpružení s ohledem na trakci vozidla? - Odpovězeno Student odpověděl na otázky komise: Jaké další kritérium odpružení se v praxi optimalizuje (kromě změny dynamické zatížení kola ve vertikálním směru)? - Odpovězeno Jaký má vliv klonění na ovládání autonomního vozidla? - Odpovězeno Jak byl vytvořen multi body model? - Odpovězeno Zvažoval jste vliv délky pružin na konečné charakteristiky zavěšení? - Odpovězeno Jaký byl hlavní cíl optimalizace zavěšení? - Odpovězeno Proč jste se přímo zaměřil pouze na parametry tuhost pružin a tlumení tlumičů? - Odpovězeno Co je myšleno pod pojmem zapružení? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO