Zjištění vnější otáčkové charakteristiky pomocí mobilního telefonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá ověřením, zda je pomocí senzorů v mobilním telefonu možné zjistit vnější otáčkovou charakteristiku motoru. Pro toto ověření byly realizovány jízdní zkoušky, během kterých se mobilním telefonem naměřila reálná jízdní data. Tato data byla zpracována ve výpočtové části práce provedené v programu MATLAB. Získané výsledky byly porovnány s měřením výkonu na válcové zkušebně a s dvěma alternativními metodami měření výkonu.
This master thesis deals with verifying whether it is possible to determine the external speed characteristic of the engine using sensors in mobile phone. For this verification were made driving tests, during which the driving data were measured with mobile phone. These data were processed in the calculation part in MATLAB. Results were compared with power measurement on chassis dynamometer and with two alternative methods of power measurement.
Description
Citation
FRANC, L. Zjištění vnější otáčkové charakteristiky pomocí mobilního telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) Bauer Tomáš, Ing. (člen) Machač Jakub, Ing. (člen) Šopík Lukáš, Ing. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Vzhledem k tomu, že během prudké akcelerace dochází k zaklonění karosérie vozu a tím i záklonu akcelerometru v telefonu, zvažoval jste vliv tohoto efektu na měřené zrychlení? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno 2) Můžete popsat kalibraci snímačů mobilního telefonu? Jak jste pracoval s posunem (offset) a ziskem (gain)? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Dále byly členy komise studentu položeny následující otázky: Objasněte porovnávací měření na válcových zkušebnách a jaké byly rozdíly mezi měřeními? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Je Vaše metoda použitelná i pro motocykly? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Jaký typ mobilního telefonu byl využit? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Může být Vaše metodika použitá pro ověření vlastností vozu pomocí interních snímačů? Hodnocení odpovědi: Částečně zodpovězeno Jak byla vytvořena aplikace v prostředí Matlabu a přenesena na mobilní telefon? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno Jakým způsobem byly signály zpracovány? Hodnocení odpovědi: Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO