Design portálového obráběcího centra s posuvným portálem a příčnou osou 3000 mm

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této práce je design portálového obráběcího centra s posuvným portálem a příčnou osou 3000 mm. Součástí práce je analýza současných produktů s cílem zlepšení a řešení designových nedostatků. Cílem je inovativní design zaměřený na uživatelsky přívětivý provoz a progresivní tvarování. Práce zdůrazňuje zachování funkčnosti a zohlednění ergonomie a bezpečnosti stroje.
The theme of this work is the design of a portal machining center with a sliding portal and a transverse axis of 3000 mm. Part of the work is the analysis of current products in order to improve and solve design flaws. The goal is an innovative design focused on user-friendly operation and progressive shaping. The work emphasizes the preservation of functionality and taking into account the ergonomics and safety of the machine.
Description
Citation
DEMCHUK, Y. Design portálového obráběcího centra s posuvným portálem a příčnou osou 3000 mm [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. (místopředseda) Ing. Tomáš Blaha (člen) doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (člen) Ing. David John (člen) Mgr. Michal Trávníček (člen) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Otázka oponenta/ doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. 1. Ako vysvetlíte svoje hodnotenie konkurenčného výrobku: Fialová farba má dopad na psychiku a zníženie pracovného výkonu? částečně zodpovězeno 2. Prečo popisujete navrhnuté zábradlie ako inšpiráciu secesiou? částečně zodpovězeno 3. Jak dlouho bude operátor sedět? částečně zodpovězeno Obhajoba: Ing. Blaha - Proč jste řešila vstup na plošinu daným způsobem? částečně zodpovězeno doc. Rajlich - Z jakého materiálu jsou boční stěny? částečně zodpovězeno doc. Rajlich - Jak budou tyto stěn yvyráběny? nezodpovězeno doc. Křenek - Proč nejsou na bočním krytu naznačeny dělící linie? nezodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO