Švédská letecká konstrukce za studené války

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Švédska letecká konštrukcia je unikátna vďaka podmienkam, v ktorých musela vznikať. Neutrálnosť Švédska za studenej vojny je jeden z hlavných dôvodov, prečo došlo k jej vzniku a aj prečo je často prehliadnutá, keď sa hovorí o leteckej konštrukcií napriek inováciám, ktoré sa jej podarili zaviesť. Táto bakalárska práca sa zameriava na postupný vývoj konštrukcie švédskeho pôvodu počas studenej vojny. Technické požiadavky prispôsobené švédskej obrannej koncepcii sú popísané v kapitolách u jednotlivých lietadiel spolu s problémami a riešeniami, ktorými sa inžinieri museli zaoberať. Práca súčasne poukazuje na niektoré špecifické prvky švédskej konštrukcie. V posledných kapitolách je pojednávané o potenciálnom budúcom smerovaní švédskej leteckej konštrukcie.
Swedish aircraft design is unique due to the conditions in which it had to be created. Sweden's neutrality during the Cold war was one of the main reasons why it was created, and why it is often overlooked when talking about aircraft design despite the innovations it managed to introduce. This bachelor's thesis focuses on the gradual development of the designs of Swedish origin during the Cold War. The technical requirements adapted to the Swedish defense concept are described in chapters for individual aircraft, together with the problems and solutions that the engineers had to deal with. At the same time, the work points out some specific elements of the Swedish design. The last chapters discuss the potential direction the Swedish aircraft design may take in the near future.
Description
Citation
ZÚBEK, M. Švédská letecká konstrukce za studené války [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Jan Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. František Löffelmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student prezentoval obhajobu své práce. JAS-Gripen využívá i Česká republika. Můžete uvést, jaké vlastnosti tohoto letounu jsou výhodou pro české vzdušné síly? Student rozsáhle a vhodně odpovídá připravenou odpovědí. V Evropě existuje ještě jedna země, která si zachovala schopnost samostatného vývoje a výroby moderních bojových letounů - Francie. Jejím posledním produktem je Dassault Rafale. Můžete porovnat letouny Gripen a Rafale z hlediska podmínek vývoje a takticko-technických dat? Student odpovídá vhodně a rozsáhle, odkazuje se na odborné zdroje. Otázky komise: U letounu SAAB 37 Viggen je použit motor o velkém výkonu. Byl švédské konstrukce? Student odpovídá správně. V kapitole "Budoucí vývoj" jsou všechny odstavce citacemi zdrojů, proč v jejím závěru chybí vámi psaný závěr? Student odpovídá dostatečně. Jak se projevily specifické podmínky švédského prostředí na konstrukci? Student odpovídá prezentací několika příkladů. Dokážete lépe popsat zmiňovaný "dutch roll"? Student částečně odpovídá.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO