Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalárska práca rieši projektovú dokumentáciu novostavby bytového domu s takmer nulovou spotrebou energie v meste Trnava. Bytový dom má 4 nadzemné podlažia, v ktorých sa nachádza 14 bytových jednotiek, je podpivničená. Celá budova je prepojená výťahom a dvojramenným schodiskom. V 1.S sa nachádza relaxačná zóna spolu so saunou pre obyvateľov bytového domu, technické priestory, strojovňa vzduchotechniky kočikáreň, spoločenská miestnosť, pivničné priestory a miestnosť pre upratovačku. V 1.NP sa okrem skladu pre záhradkára nachádzajú bytové jednotky. V 2.-4.NP sa nachádzajú bytové jednotky. Pred budovou je navrhnutých 16 parkovacích miest, z toho dve sú pre imobilných. Objekt je založený na základových pásoch. Nosný systém je stenový. Stropnú a strešnú konštrukciu tvorí železobetónový strop. Objekt je zastrešený plochou vegetačnou jednoplášťovou strechou. Zateplenie je riešené formou obvodových keramických tvárnic POROTHERM s výplňou minerálnej vaty.
The bachelor's thesis deals with design of a new apartment building with nearly zero energy comsuption in the city of Trnava. Apartment building have 4 above ground floors, in which there are 14 housing units, the building has a basement. Whole building is connected by an elevator and two-arm staircase. In 1.S there is wellness zone with sauna for inhabitants, technical premises, engine room for ventilation system, carriage house, common room, cellars and room for a cleaning lady. On 1.NP floor besides storage room for the gardener there are housing units. On 2.NP and 4.NP there are housing units. In front of the building there are 16 designed parking spaces, of which 2 are for immobile. Building is based on foundation strips. The supporting system is wall-mounted. The ceiling and roof construction are formed by monolithic reinforced concrete ceiling. The Building is covered by a flat single-skin vegetation roof. Thermal insulation is solved by peripheral ceramic blocks POROTHERM filled with mineral wool.
Description
Citation
MARCIBÁNYI, S. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. (místopředseda) Ing. Tereza Bečkovská, Ph.D. (člen) Ing. František Vajkay, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Brukner (člen) doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student zahájil obhajobu své závěrečné práce prezentací navrhovaného projektu na téma Bytový dům. V prezentaci byla představena dispozice, konstrukční a architektonické řešení. Následovali reakce na připomínky a dotazy oponenta práce. Student s velmi dobrým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO