Deskový most o jednom poli

Abstract
Tématem této bakalářské práce je návrh dodatečně předpjatého deskového mostu o jednom poli. Ze tří vypracovaných studií byla vybrána varianta deskové mostní konstrukce s bočními náběhy. Cílem práce je návrh a posouzení nosné konstrukce podle mezních stavů.
The topic of this bachelor thesis is the design of a single span post-tensioned slab bridge. From three variants, a variant of the slab bridge structure with lateral ramps was selected. The aim of the thesis is the design and assessment of the superstructure according to the limit states.
Description
Citation
ROUČKA, A. Deskový most o jednom poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Panáček (člen) Ing. Michal Požár, Ph.D. (člen) Ing. Adam Svoboda (člen) Ing. Jan Nováček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student odprezentoval svoji bakalářskou práci zkušební komisi a poté reagoval na připomínky a dotazy oponenta bakalářské práce. V rámci obhajoby bakalářské práce student odpovídal na následující dotazy zkušební komise: prof. Stráský Jak jste zohlednil účinky předpětí z výpočtového modelu do posouzení konstrukce a jak jste ho modeloval? Student odpověděl. doc. Klusáček Uvažoval jste se stěnovými vnitřními silami z výpočtového modelu? Student odpověděl. Proč jste nevyužil pouze deskový model? Student odpověděl. Ing. Panáček Existuje limitní hodnota krytí pro předpínací výztuž? Student odpověděl částečně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO