Zdravotně technické a plynovodní instalace v ústavu Akademie věd ČR

Abstract
Bakalářská práce se specializuje na zdravotně technické a plynovodní instalace ve výzkumném ústavu. Jedná se o budovu se dvěmi podzemními podlažími a dvěmi nadzemními. Teoretická část je zaměřena na ochranu vodovodního potrubí před zpětným nasátím vody. Výpočtová a projektová část obsahuje návrh řešení kanalizace, vodovodu a plynovodu od přípojky po vnitřní rozvody v objektu.
The bachelor thesis solves sanitary and gas installations in a research institute. It is a building with two underground floors and two above-ground floors. The theoretical part is focused on the protection of water pipes with drinking water from backflow contamination. The calculation and project part contains a proposal for the solution of sewerage, water supply and gas supply from the connection to the internal distribution in the building.
Description
Citation
LANGER, T. Zdravotně technické a plynovodní instalace v ústavu Akademie věd ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Vrána, Ph.D. (člen) Ing. Alena Vaščáková (člen) Ing. Lucie Horká, Ph.D. (člen) doc. Ing, Jana Peráčková, Ph.D. (předseda) Ing. Jana Doležalová (člen) Ing. Roman Brzoň, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve představil svou bakalářskou práci formou prezentace v PowerPointu, kde popsal zadání a návrh zdravotechnického a plynovodního zařízení ve výzkumném centru ústavu Akademie věd ČR. Vyjádřil se k připomínkám oponenta a odpovídal na připomínky členů komise. Během obhajoby položili členové komise následující otázky: Ing. Vaščáková: Proč musíme řešit u prostupu potrubí základem bezpečný odstup procházejícího potrubí od základu? doc. Ing. Peráčková: Rozvody kanalizace pod stropem řešené v bakalářské práci. - V jaké hloubce vchází vodovodní potrubí do objektu v bakalářské práci? - Jak se řeší čištění ležatého potrubí v bakalářské práci? - Řešení odvodnění střechy v bakalářské práci. - Od jaké plochy podlahy je nutno odvodňovat prostory balkonů? Ing. Wierzbická, PhD.: Jaké jsou provozy a druhy užívání jednotlivých místností v bakalářské práci, pro které je navrhováno zdravotně technické zařízení? Ing. Vaščáková: Jak je řešena dostupnost revizních dílů ve zdravotně technické instalaci v bakalářské práci? Na každou z těchto otázek student odpověděl výborně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO