Bytový dům

Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je bytový dům v městě Hlučín. Budova je navržena jako pětipodlažní, nepodsklepena, s plochou střechou. Svislý nosný systém budovy je tvořen systémem POROTHERM, stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Navrhované konstrukce jsou v souladu s platnými normami ČSN.
The subject of bacherol´s thesis is an apartment house located in Hlučín town. Designed building consist of five floors, any cellar, with flat roof. The vertical structural systém of a building is designed and constructed by POROTHERM systém, the horizontal structural systém is designed as reinforced concrete monolithic. All designed constructions are in compilance with the applicable standards ČSN.
Description
Citation
SEDLÁČEK, D. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Smolka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen) Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Příborský (člen) doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student představil svoji bakalářskou práci na téma Bytový dům a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO