Rodinný dům

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je zpracování prováděcí projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu v Brně. Stavební pozemek se nachází v městské části Jundrov v severozápadní části města Brna. Dům je koncipován jako čtyřpodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní. V každém nadzemním podlaží je jedna bytová jednotka a na každou jednotku připadají dvě parkovací stání. Součástí projektové dokumentace je také posouzení z hlediska stavební fyziky a koncepce TZB instalací. Práce byla zpracována za použití těchto programů: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat Pro, Autodesk AutoCAD 2022, BuildingDesign, SketchUp, Lumion.
The subject of this bachelor's thesis is the design of project documentation for the construction of a family house in Brno. The construction plot is located in the Jundrov district in the northwestern part of the city of Brno. The house is designed as four floors, of which one floor is underground. There is one apartment unit in each above-ground floor and two parking spaces per unit. The project documentation also includes an assessment concerning building physics and the concept of technical equipment installations. The work was processed using the following programs: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat Pro, Autodesk AutoCAD 2022, BuildingDesign, SketchUp, Lumion.
Description
Citation
KUČERA, L. Rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radim Smolka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen) Ing. Eva Šuhajdová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Příborský (člen) doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. (předseda)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student představil svoji bakalářskou práci na téma Rodinný dům a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. V prezentaci bylo představeno umístění stavby, dispoziční řešení objektu, konstrukční řešení a materiálové řešení a následně pak vizualizace stavby. Student s dokonalým přehledem zaujímal odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagoval i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO