Návrh podnikového finančního plánu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na vypracování finančního plánu vybrané společnosti pro následující čtyři účetní období. V první části jsou vysvětleny základní teoretické pojmy pro pochopení dané problematiky. Poté je představena vybraná firma, provedena strategická a finanční analýza. V poslední části práce je navržen finanční plán na období 2019-2022 v optimistické a pesimistické variantě. Na závěr je vypracováno zhodnocení obou variant finančního plánu.
The master´s thesis is focused on the elaboration of the financial plan of the selected company for the next four accounting periods. The first part explains the basic theoretical concepts in order to understand the issue. The selected company is introduced, a strategic and financial analysis is performed. In the last part of the paper, a financial plan for the period 2019-2022 is proposed in an optimistic and a pessimistic variation. Finally, an evaluation of both options of the financial plan is made.
Description
Citation
STACHOVÁ, T. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno Ing. Křížová - V rámci SWOT analýzy uvádíte slabou stránku - nízké financování z cizích zdrojů a silnou stránku nízká zadluženost. Zdůvodněte. - zodpovězeno doc. Lajtkepová - V rámci SWOT analýzy uvádíte v hrozbách - zpomalení růstu ekonomiky v násl. letech a zpomalení růstu HDP. Vysvětlete rozdíl mezi těmito hrozbami. - zodpovězeno doc. Lajtkepová - Vysvětlete význam hrozby - zvyšování průměrného zvyšování věku populace. - zodpovězeno. Ing. Kruntorádová - Z kterých analýz jste vyvodila ve SWOT analýze příležitosti - vývoz do Evropy a vývoz do třetích zemí? - zodpovězeno doc. Brychta - Do jakých nehmotných aktiv hodlá společnost investovat? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO