Návrh podnikového finančního plánu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem diplomové práce je sestavení podnikového finančního plánu pro vybranou společnost. Společnost se přednostně orientuje na realizaci plynovodů a produktovodů na území především České republiky a Slovenska. První část práce se zabývá teoretickými východisky, dále následuje představení vybrané společnosti, vyhotovení strategické a finanční analýzy. Tato část práce je zakončena SWOT analýzou. Poslední část se zabývá sestavením podnikového finančního plánu pro pesimistickou i optimistickou variantu. Závěrem práce je zhodnocení obou variant sestaveného podnikového plánu.
The topic of the diploma thesis is to create a corporate financial plan for a selected company.The company is primarily focused on the implementation of gas pipelines and pipelines’ products in the Czech Republic and Slovakia. The first part of the thesis deals with the theoretical basis, followed by a presentation of the selected company, madeout of strategic and financial analysis. This part of the work ends with a SWOT analysis. The last part deals with the compilation of a corporate financial plan for a pessimistic and optimistic variant. The conclusion of the work is the evaluation of both variants of the compiled business plan.
Description
Citation
SMUTNÁ, B. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a finanční řízení podniku
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-17
Defence
otázka vedoucího - zodpovězeno otázka oponenta - zodpovězeno Ing. Křížová - V rámci praktické části jste zmínila indexy IN a Altmanův index, nicméně v teoretické části nemáte tyto indexy popsány. Zdůvodněte uvedené. - částečně zodpovězeno Ing. Křížová - Ve své práci uvádíte, že zaměstanci jsou odměňováni platem. Lze v kontextu s právní formou společnosti mluvit o platu? - zodpovězeno doc. Lajtkepová - Ve SWOT analýze zmiňujete propad výsledku hospodaření v r. 2016, co zapříčinilo tento propad? - zodpovězeno doc. Brychta - Kdo je vlastníkem této společnosti? - zodpovězeno doc. Brychta - V jaké hladině se pohybuje mzdové ohodnocení svářeče? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO