Klient server aplikace pro tvorbu spisových stránek pro PČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci systému pro editaci fotografických dokumentací Policie ČR. V práci je obsažen rozbor aktuálně používaných technologií, návrh klientské aplikace, návrh serverové části systému a popis realizace klientské a serverové části systému. Výsledná implementace serverové části je napsána v jazyce JavaScript s podporou frameworku Express.JS, výsledná klientská aplikace je napsána v jazyce JavaScript s použitím frameworku Electron.
The diploma thesis is devoted to the design and implementation of a system for editing photographic documentation of the Police of the Czech Republic. The work includes an analysis of currently used technologies, a design of the client application, a design of the server part of the system and a description of the implementation of the client and server parts of the system. The resulting implementation of the server part is written in JavaScript with support for the Express.JS framework, the resulting client application is written in JavaScript using the Electron framework.
Description
Citation
TERBR, F. Klient server aplikace pro tvorbu spisových stránek pro PČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Ing. Vladimír Veselý, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných, např. ohledně použití detektoru Yolo, podoby spisových stránek či stylu citování literatury. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm dobře / C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO