Výroba repliky světlometu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem výroby reflektoru světlometu. Tloušťka plechu o materiálu DC04 je 0,6 mm. Byly posouzeny různé technologie a z nich zvoleno z důvodu složitosti tvaru součástky hydromechanické tažení. Polotovarem bude plech kruhového tvaru s poloměrem 117 mm, který bude vystřihován z tabulí o rozměrech 2500 x 1500 mm. Součástka bude vyrobena v jedné tažné operaci. Celková tvářecí síla je vypočtena 171 kN. Následně proběhla simulace procesu tažení, která potvrdila vyrobitelnost dílce. Maximální tvářecí síla dosahovala 226,6 kN. Byl zvolen lis ZH 30 a navrhnuta konstrukce nástroje.
The thesis deals with the design of a headlight reflector production. The sheet thickness of DC04 material is 0,6 mm. Various technologies were evaluated, and hydromechanical deep drawing was chosen due to the complexity of the component shape. The semi-finished product will be a circular sheet with a radius of 117 mm, which will be cut out from metal sheets measuring 2500 x 1500 mm. The component will be manufactured in a single drawing operation. The total forming force is calculated 171 kN. Subsequently, a simulation of the drawing process was conducted, confirming the manufacturability of the part. The maximum forming force reached 226,6 kN. The ZH 30 press was chosen, and the tool design was proposed.
Description
Citation
HANZELKA, J. Výroba repliky světlometu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (předseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student prezentoval komisi výstupy a závěry své práce a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující otázky: 1. Jakým způsobem by se upínal nástroj do stroje? (otázka byla částečně zodpovězena) 2. Z jakého důvodu byla počítaná práce? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Co je myšleno tím, že se přidržovací síla bude měnit podle potřeby? (otázka byla plně zodpovězena) 4. Je možné simulací zjistit jestli nedochází k úniku kapaliny těsněním? (otázka baly plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO