Nelineární zobrazení v 100 keV transmisním elektronovém mikroskopu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá popisem zobrazení v transmisním elektronovém mikroskopu. Práce je zaměřena na odvození rovnice popisující pozorovanou intenzitu a kontrast v rovině detektoru. V práci jsou porovnány teoretické lineární a nelineární rovnice zobrazení pro výsledný kontrast s reálnými daty při urychlovacích napětí 100, 200 a 300 kV. Vliv jednotlivých nelineárních členů na pozorované rozlišení je diskutován.
The bachelor thesis deals with the description of imaging in a transmission electron microscope. The thesis is mainly focused on the derivation of the equation describing the observed intensity in the detector plane. A comparison of the form of the linear and non-linear equations for the observed intensity is followed by a comparison of the derived theory with photographed samples at different accelerating voltages. The effect of the individual non-linear terms on the observed resolution is then determined.
Description
Citation
BRZICA, M. Nelineární zobrazení v 100 keV transmisním elektronovém mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Čechal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Definice informačního limitu. Další vlivy na informační limt, které ovlivňují rozlišení. Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO