Detekce a rozpoznávání kmene stromů v obrazech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí kruhovitých tvarů v obrazech – řezech skenů lesa. Pro segmentaci obrazu je použit algoritmus Freemanova řetězce. Pro měření průměrů je použit algoritmus Ransac (Random Sample Consensus). Navržený algoritmus je testován na datech z Žofínského pralesa.
This thesis deals with detection of circular shapes in images -- forest scan cross-sections. Freeman chain code algorithm is used for image segmentation. Ransac (Random Sample Consensus) algorithm is used for diameter measurement. The designed algorithm is tested on data from Žofín Forest.
Description
Citation
ŠALOMON, F. Detekce a rozpoznávání kmene stromů v obrazech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D. (člen) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval svou práci, byly přečteny posudky školitele a oponenta. Otázky oponenta zodpovzeny v rámci prezentace. Doc. Vašík: Vztah reflexe a dilatace v rámci postupu. Proběhla konstuktivní diskuse. Doc. Vašík: Výpočetní náročnost v případě zvýšení rozlišení. Je to možné a není nutné, aby tím byla zvýšena výpočetní náročnost. Morfologické operace byla slepá ulička.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO