Systém na monitorování teploty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh a realizace systému na sledování teploty v serverovně, který je schopen odeslat e-mail při překročení nastavených hodnot teploty. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito mikrokontroléru PIC18F97J60, který obsahuje periferii ethernetového řadiče. Vlastní odeslání e-mailu je řešeno SMTP protokolem, který je obsažen v TCP/IP stacku poskytovaného výrobcem mikrokontroléru. Měření teploty je uskutečněno využitím snímačů teploty DS18B20, které komunikují přes rozhraní 1-Wire. Kromě schopnosti odeslat e-mail umožňuje zařízení také jeho vzdálenou konguraci. Hlídání teploty bylo testováno s využitím pěti snímačů.
The aim of this thesis is the design and implementation of a system for temperature monitoring in a server room that is able to send e-mail when exceeding the set temperature value. For this purpose was used PIC18F97J60 microcontroller that includes an Ethernet controller peripheral. Sending e-mail is realized via SMTP protocol, which is included in the TCP/IP stack provided by the manufacturer of the microcontroller. For temperature measurement is used DS18B20 temperature sensors that communicate via the 1-Wire interface. Device also allows the remote conguration. Temperature monitoring was tested using five sensors.
Description
Citation
PAPEŽ, M. Systém na monitorování teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2011-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO