2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 414
 • Item
  Příprava a implementace Jump serveru pro herní scénáře v Kybernetické aréně
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Komárek, Ladislav; Stodůlka, Tomáš; Šeda, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice ohledně kontejnerizace a virtualizace, zaměřuje se na platformu OpenStack a na vytváření Jump serveru. Hlavním cílem práce je vytvoření Jump serveru, který poskytuje SSH konektivitu k instancím v OpenStacku. Závěrečná práce je složena ze dvou částí – teoretické a praktické. V rámci teoretické části byla provedena analýza možností virtualizace a kontejnerizace pro Jump server. Součást teoretické části je samotný popis platformy OpenStack a jeho funkcí. Na základě teoretické analýzy byl vytvářen v praktické části Jump server. Po manuálním ověření funkčnosti Jump serveru bylo jeho vytváření automatizováno na platformu Openstack.
 • Item
  Výzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Vomočil, Radek; Bubniak, Milan; Mikulášek, Michal
  Přesný výpočet srážek je je i v moderní době oblastí obsahující řadu výzev. Ačkoli se může zdát, že součané technologie pro srážkový odhad jsou dostatečně přesné, v posledních letech se objevují možnosti, jak srážkový odhad dále doplnit a upřesnit, prostřednictvím tzv. oportunistických metod. Tato práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rozložení srážkové intenzity v rámci měření srážek prostřednictvím sítě mikrovlnných spojů. Teoretická část práce se zabývá možnými způsoby, podle čeho lze algoritmus vytvořit a jakými způsoby lze přistupovat k výpočtu srážek. Praktická část se nejdříve zabývá vytvořením algoritmu pro lineární rozložení srážkové intenzity ve 2D prostoru podél trasy mikrovlnného spoje, na základě vstupního parametru délky intervalu. Následuje vytvoření a implementace algoritmu pro rozložení srážkové intenzity na základě křížení mikrovlnných spojů.
 • Item
  Řízení a správa dobíjecích stanic pro elektrická vozidla s využitím technologií LPWA.
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Mačina, Martin; Dvořák, Radim; Mikulášek, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá prenosom OCPP (Open Charge Point) protokolu pomocou LPWA (Low -- Power Wide Area technologii). Na začiatku teoretickej časti je popísaný protokol OCPP, kde je kladený dôraz na bezpečnosť protokolu. Ďalej sú popísané LPWA technológie a ich parametre. V praktickej časti je predstavená komunikácia medzi OCPP klientom a OCPP serverom a popísané kľúčove prvky sprostredkovania tejto komunikácie. Ďalej sa zaoberá dokončením implementácie protokolu OCPP v jazyku Python a skompletovaním merania pomocou modulu BG77. Výsledkom praktickej časti je skompletované meranie pomocou LPWA modulu na lokalitách, ktoré sú zobrazené na vytvorenej mape. Výsledkom práce je popis nameraných hodnôt a zhodnotenie využitia LPWA technológii na prenos OCPP protokolu.
 • Item
  Testovací pracoviště pro vzdálené omezení rychlosti vozidla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Šíma, Jindřich; Dvořák, Jan; Musil, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací pracoviště pro vzdálené omezení rychlosti vozidla. V teoretické části práce je rozbor inteligentních dopravních systémů, palubních jednotek OBU (On-Board Unit), zpráv v komunikaci jednotek a knihovny Vanetza, která implementuje standardy pro komunikaci OBU jednotek. Praktická část práce obsahuje návrh a realizaci pracoviště pro vzdálené omezení rychlosti vozidla, popis součástí pracoviště, postup jeho nastavení, zachycení a analýzu komunikace v pracovišti.
 • Item
  Komunikace uvnitř hardwarově akcelerovaného obvodu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, ) Rosa, Michal; Smékal, David; Jedlička, Petr
  Programovateľné hradlové polia (FPGA) sú polovodičové zariadenia, ktoré sú založené na matici konfigurovateľných logických blokov (CLB) prepojených programovateľnými prepojeniami. FPGA sa dajú po výrobe preprogramovať na požadované aplikácie podľa funkčných požiadaviek. Táto vlastnosť odlišuje FPGA od aplikačne špecifických integrovaných obvodov (ASIC), ktoré sa vyrábajú na zákazku pre špecifické konštrukčné úlohy. Hoci sú k dispozícii jednorazovo programovateľné (OTP) FPGA, prevládajú typy založené na pamäti SRAM, ktoré možno preprogramovať podľa vývoja návrhu.