Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Řešené území se nachází v centru města Brna, na nároží vymezeném řekou Svratkou a významnou dopravní osou , ulicí Vídeňskou. Cílem je vytvořit příjemné a funkční zázemí pro studenty blízkých fakult brněnských vysokých škol. Hlavní funkční náplní navrženého objektu je bydlení a stravování. Základní ideou návrhu nové budovy je šetrnost – a to jak k bezprostřednímu okolí a zástavbě, tak k životnímu prostředí. Objekt se na sebe nesnaží strhnou pozornost, ale vhodně dotvořit linii ulice.
Solved area is located in the centre of the Brno city, in the corner what is demarcated by the Svratka river and by Vídeňská street – the important traffic axis. The goal is to make comfortable and functional background for students, who are attending the courses in faculties of universities in Brno. Living and catering is the main functional description of this designed object. The concept of new building has thriftiness as the basic idea – thriftiness of the closest vincity and built-up area and of enviroment. Object does not aspire to be in the centre of attention, but to confirm the line of the street properly.
Description
Citation
OTTO, K. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2011-05-24
Defence
Student představil svou práci a reagoval na podněty a připomínky oponenta a vedoucího práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO